மார்க்க கல்வியும் அதன் மகத்துவமும்

ஜும்ஆ குத்பா
மார்க்க கல்வியும் அதன் மகத்துவமும்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி
நாள் : 20-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *