முஸ்லீம்கள் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்?

ஜும்ஆ குத்பா
முஸ்லீம்கள் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்?
வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 27-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *