பழமையும் புதுமையும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
பழமையும் புதுமையும்
உரை: மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
நாள் : 06-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலையம் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *