நபி (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு இருப்பார்கள்? (நேர்முக வர்ணனை)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
நபி (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு இருப்பார்கள்?
(நேர்முக வர்ணனை),
உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 03-10-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி ரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *