பிறர் தவறை திறுத்தவதில் அண்ணலாரின் அணுகுமுறை

ஜும்ஆ குத்பா
பிறர் தவறை திறுத்தவதில் அண்ணலாரின் அணுகுமுறை
மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
நாள் : 05-10-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *