தொடர்ச்சியான இபாதத்களும் நபிகளாரின் வழிமுறையும்

 

 

ஜும்ஆ குத்பா

தொடர்ச்சியான இபாதத்களும் நபிகளாரின் வழிமுறையும்,

வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

நாள் : 10-07-2015 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *