நபிவழியில் நமது தொழுகை

 

ஜும்ஆ குத்பா

நபிவழியில் நமது தொழுகை,

வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி

நாள் : 07-08-2015 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *