ரமழானின் சட்டமும்,சிறப்பும்

 

ஜும்ஆ குத்பா

ரமழானின் சட்டமும்,சிறப்பும்,

உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி.

நாள் : 27-05-2016 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *