நேர்வழி இறைவன் கொடுத்த அருள்

ஜும்ஆ குத்பா

நேர்வழி இறைவன் கொடுத்த அருள்,

வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி

நாள் : 21-07-2017 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *