வகுப்பு 6 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

ரபி இலக்கணம் வகுப்பு
வகுப்பு -6,
வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc
நாள் : 19-08-2017 சனிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *