தலைமையுரை : 18 ஆம் ஆண்டு ஒரு இஸ்லாமிய மாநாடு

 

18 ஆம் ஆண்டு ஒரு இஸ்லாமிய மாநாடு – தலைமையுரை

மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி,

அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

நாள்: 15 ஏப்ரல் 2016 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *