தொடர்புக்கு

 

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு

மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
தொலைபேசி +966 (13) 362 5500 Ext- 1087
மொபைல் +966 55 598 8967
மௌலவி M.H. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி

( NMD தமிழ் பிரிவு)

மொபைல் +966 55 598 8967
 057 105 8676
 jubaildawah.tamilsection
 jubaildawah.tamilsection
 jubaildawah1
 jubaildawah1
www.jubaildawahtamil.com